1398-04-11

وجوه ارسالی مهاجران

چکیده: وجوه ارسالی یکی از مهمترین بخش‏های اقتصاد مهاجرت به شمار می‏آید. طی سال‌های اخیر، وجوه ارسالی مهاجران بین‌المللی به عنوان یکی از بزرگترین و پایدارترین […]
1398-04-11

بررسی تغییرات جریان جابه جایی دانشجویان ایرانی در آمریکای شمالی(ایالات متحده و کانادا)

چکیده: جریان جابجایی دانشجویان بین المللی به شدت تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی کشورهای مبدا و مقصد تغییر می‌کند.  نمونه ای از این تغییرات مربوط […]
1398-04-11

جایگاه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت (Potential Net Migration Index)

چکیده: این گزارش حاصل بررسی های آماری بر روی جدیدترین گزارش موسسه گالوپ که در ارتباط با میل و پتانسل مهاجرت در میان اتباع کشورهای مختلف […]
1398-04-11

جایگاه ایران در شاخص جهانی رقابت‌پذیری استعداد

چکیده: شاخص جهانی رقابت‌پذیری استعداد، در سال 2013 و به منظور مقایسه توانایی کشورها در رقابت بر سر استعدادها ایجاد شده است. گزارش مقایسه کشورها طبق […]
1398-04-11

چشم اندازی بر جریان مهاجرت های بین المللی در ایران و سایر کشورها

چکیده: گزارش پیش رو نتیجه آخرین مطالعات و بررسی های صورت گرفته در ” رصد خانه مهاجرت ایران” پیرامون جریان مهاجرت های بین المللی در ایران […]