1398-05-01

کاهش سهم و درآمد آمریکا از بازار جابجایی بین المللی دانشجویان!

✅ آمریکا همواره یکی از بازیگران اصلی در بازار جابجایی بین المللی دانشجویان بوده است. اما گزارش اخیر (NAFSA, May 2019) حاکی از کاهش سهم و […]
1398-05-01

رتبه بندی 20 کشور اعزام کننده دانشجو بین المللی در دنیا!

✅ بنا بر آمار یونسکو (ژانویه 2019)، کشورهای چین (870 هزار) و هند (300 هزار) بعنوان اعزام کننده های اصلی دانشجو در دنیا تلقی می شوند […]
1398-05-01

جغرافیای جابجایی دانشجویان ( اعزام و جذب)

✅بنا بر آمار یونسکو ( ژانویه 2019)، در بازه 2016-206، اروپا بعنوان جاذب اصلی دانشجویان بین المللی بوده بطوریکه در 2016، میزبان بیش از 2 میلیون […]
1398-05-01

افزایش نرخ جابجایی و رشد سریع جمعیت دانشجویان بین المللی در دنیا!

✅بر اساس آخرین آمار قابل دسترس و قابل مقایسه بین المللی منتشر شده توسط یونسکو ( ژانویه 2019)، تا سال 2016 جمعیت کل دانشجویان بین المللی […]
1398-05-01

دانشجویان بین المللی در دنیا ” بورسیه تحصیلی” و ” شهریه پایین” را برای ادامه تحصیل در خارج به “کیفیت دوره ” و “رتبه دانشگاه” ترجیح می دهند!

دانشجویان بین المللی در دنیا ” بورسیه تحصیلی” و ” شهریه پایین” را برای ادامه تحصیل در خارج به “کیفیت دوره ” و “رتبه دانشگاه” ترجیح […]
1398-05-01

از هر 5 نفر یکی به فکر مهاجرت است! (میل به مهاجرت در کشورهای عربی منتخب)

✅در پیمایشی که میان 25 هزار نفر در 11 کشور عربی توسط Arab Barometer در انتهای سال 2018 و ابتدای سال 2019 صورت گرفته است بطور […]
1398-05-01

ظهور قطب های جدید ( چین و روسیه) جاذب دانشجویان بین المللی!

✅در دو دهه گذشته آمریکا و بریتانیا همواره قطب اصلی جذب دانشجویان بین المللی بوده اند، اما با این حال این دو کشور در حال از […]
1398-05-01

بهشت و باتلاق مهاجران تحصیلکرده و ماهر!

✅ برخی کشورهای مهاجر پذیر نه تنها از ورود و پذیرش مهاجران ماهر و تحصیلکرده استقبال می کنند بلکه بنوعی ظرفیت جذب و بکارگیری آنها را […]
1398-05-01

تمایل به بازگشت به ایران و عدم تمایل مهاجرت به اروپا در میان مهاجران افغانستانی!

تمایل به بازگشت به ایران و عدم تمایل مهاجرت به اروپا در میان مهاجران افغانستانی! براساس پیمایش مهاجران بازگشتی به افغانستان و افراد بی جا شده […]