24658533000_212b141aa5_k

مهاجرت های اجباری و پناهجویی

تا سال 2018 بیش از 70 میلیون نفر از جمعیت جهان مجبور به ترک خانه­ هایشان شده­ و جمعیت پناهندگان جهان به بیش از 25 میلیون نفر رسیده است. ریشه این موضوع اغلب بخاطر جنگ و درگیری و یا مخاطرات طبیعی بوده است. کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و درگیری­ ها و جنگ در کشورهای همسایه سابقه طولانی در میزبانی از مهاجران اجباری و پناهندگان دارد. برنامه مهاجرت­ های اجباری و پناهجویی رصدخانه مهاجرت ایران در نظر دارد با رویکرد سیاستگذاری و حکمرانی به موضوع پناهندگان و مهاجرت­های اجباری در ایران و منطقه خاورمیانه بپردازد. اهم اهداف و برنامه ­های این برنامه به شرح زیر است:

  • پژوهش و رصد روند مهاجرت­ های اجباری و پناهجویی در ایران و کشورهای همسایه با تأکید بر کشورهای افغانستان و عراق با هدف شناخت وضعیت کنونی و آینده پژوهی در حوزه مهاجران اجباری در منطقه
  • انجام پژوهش و پیمایش های میدانی در ارتباط با مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجران اجباری و پناهندگان در ایران اعم از سنجش میل به مهاجرت مجدد و ماندگاری مهاجران و پناهندگان ساکن در ایران، اثرات اقتصادی حضور مهاجران بر بازار کار، وجوه ارسالی پناهندگان و مهاجران اجباری در ایران و …
  • رصد وضعیت مهاجران اجباری و پناهجویی در جهان با رویکرد استفاده از تجارب کشورهای مهاجرپذیر جهان
  • برگزاری دوره های آموزشی، کنفرانس ها، سخنرانی و دوره های تابستانی در سطح ملی و بین المللی جهت بحث و گفتگو و ارائه جدیدترین یافته های محققان در حوزه مهاجرت های اجباری و پناهجویی
  • ارائه یافته های پژوهشی و تجارب داخلی و جهانی در این حوزه به ارگان ها و نهادهای سیاستگذار با هدف کمک به سیاستگذاری و حکمرانی در حوزه مهاجرت های اجباری و پناهجویی در ایران