.
رصدخانه مهاجرت ایران (Iran Migration observatory) یک نهاد پژوهشی است که سعی در تولید به روزترین و معتبرترین داده ها و تحلیل ها در انواع زمینه های مهاجرت دارد.

.

نگاه اجمالی

رصدخانه مهاجرت ایران، اولین نهاد پژوهشی در ایران است که سعی در تولید به روز ترین و قابل اعتماد ترین داده ها و تحلیل ها در انواع زمینه های مهاجرت دارد. ما در تلاش هستیم با استفاده از شواهد علمی، ارزیابی سیاست های سایر کشور ها و جمع آوری و تولید داده، طیف وسیعی از پیشنهاد های سیاستی را عرضه کنیم و به عنوان بازوی پژوهشی سیاستگذاری در حوزه مهاجرت گامی در جهت بهبود شرایط کشور برداریم.

رصدخانه مهاجرت ایران یکی از مجموعه هایی است که در بستر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده است. مدیریت مجموعه بر عهده ی دکتر بهرام صلواتی است. این نهاد در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف واقع شده است.

شکل گیری رصدخانه

رصدخانه مهاجرت ایران در پی نیازهای چند جانبه سیاستگذاران، سیاست پژوهان و محققان حوزه مهاجرت ایران به داده ها و اطلاعات دقیق، تحلیل های واقعی و برنامه ها و پیشنهادات سیاستی  متکی  بر  شواهد؛  و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بستر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف در سال 97 ایجاد شد. در پی تلاش‌هایی که گروه سیاستگذاری مهاجرت در پژوهشکده سیاستگذاری شریف در حوزه های مختلف مهاجرت از جمله مطالعات تطبیقی برنامه‌ها و سیاست های کشورهای منتخب در حوزه چرخش نخبگان و مهاجرت نیروی کار ماهر و تحصیلکرده ، جابه‌جایی و مهاجرت دانشجویان ، عوامل موثر بر مهاجرت و بازگشت ایرانیان مهاجر به ویژه دانش‌آموختگان دانش گاهی، کار آفرینان مهاجر درکشورهای مهاجر پذیر  انجام داده بود، در سال 97 در پی تحولات اقتصادی شدید در جامعه ایران و بازگشت موج تمایل به مهاجرت در میان گروه های مختلف  اجتماعی این گروه تصمیم به برگزاری پیمایشی در میان گروه های مختلف اجتماعی از جمله دانش جویان کارآفرینان و مهاجران بازگشته به کشور برای سنجش تاثیر تحولات اقتصادی بر میل و تصمیم آنها بر مهاجرت گرفت. در این راستا و پی احساس نیاز ایجاد شده در سیاستگذار برای پایش مداوم وضعیت ایران و جهان در حوزه های مختلف مهاجران به ویژه دانشجویان ، افراد تحصیلکرده ، کارافرینان  و …. و همچنین وضعیت ایران در شاخص های مختلف مرتبط با مهاجرت تصمیم به ایجاد رصد خانه مهاجرت ایران گرفته شد.

رصدخانه مهاجرت ایران در صدد است وضعیت مهاجرت به ایران و از ایران را در میان گروه های مختلف هدف پایش کند، این پایش گروه های مختلف مانند مهاجران اقتصادی، مهاجران تحصیلی، پناهجویان و مهاجران ماهر و تحصیل کرده را در برمی‌گیرد، علاوه بر آن وضعیت تمایلات جامعه به مهاجرت در میان گروه های مختلف اجتماعی و دلایل آن با پیمایش های دوره ای محدود یا گسترده مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ همچنین رصدخانه مهاجرت ایران محملی است که می‌تواند به تدریج  داده‌های مختلف تولیدی در حوزه‌های مختلف مرتبط با مهاجرت را یکجا جمع آوری کرده و بستری از داده ها و اطلاعات را  ایجاد نماید که رصدخانه وسایر افراد و گروه‌های پژوهشی به ویژه سیاست پژوهان و برنامه‌ریزان با دید باز و برمبنای دانش واقعی به برنامه ریزی و سیاستگذاری در این حوزه مهم موثر بر نیروی انسانی و در نتیجه توسعه کشور بپردازند.

اعضای رصدخانه

بهرام صلواتی

 • مدیر رصدخانه
 • آدرس ایمیل: salavati@imobs.ir

رقیه صمدی

 • عضو گروه مهاجرت های اجباری و پناهجویی
 • آدرس ایمیل: samadi@imobs.ir

داود عیوضلو

 • سرپرست گروه مهاجرت های اجباری و پناهجویی
 • آدرس ایمیل: eyvazlu@imobs.ir

فهیمه بهزادی

 • سرپرست گروه مهاجرت های اقتصادی و کاری
 • آدرس ایمیل: behzadi@imobs.ir

زهره ربیعی

 • عضو گروه جابجایی های تحصیلی
 • آدرس ایمیل: rabiee@imobs.ir

محمدامین مولا

 • سرپرست گروه جابجایی های تحصیلی
 • آدرس ایمیل: mowla@imobs.ir