1398-05-01

“نه” به رفتن از کشور! “نه” به آمدن مهاجران جدید!

🚷نتایج نظرسنجی موسسه PEW در 27 کشور منتخب در سال 2018 حاکی از عدم اقبال مردم به مهاجرت ورودی است بطوریکه شمار قابل توجهی از مردمان […]
1398-04-31

تصویری از جمعیت نیروی کار جهان ( به مناسبت روز جهانی کار و کارگر)!

✅ یک پنجم ( 20 درصد) از نیروی کار مهاجر جهان، از کشور های چین، هند و فیلیپین تامین می شوند! ✅ در عین حال بیش […]
1398-04-31

آیا پس از مهاجرت خوشحال ترید؟!

✅مطالعه میان 36 هزار مهاجر نسل اولی در 150 کشور ( گزارش جهانی شادی 2018) نشان میدهد: مهاجرت تنها به میزان 9 درصد ( میانگین جهانی […]
1398-04-31

اقتصاد یک مرز! ( چرا ترامپ به دنبال ایجاد دیوار حائل در مرز میان آمریکا و مکزیک است؟)

در حال حاضر مرز بین آمریکا و مکزیک بزرگترین کریدور مهاجرتی دنیا است (13 میلیون مکزیکی ساکن آمریکا بزرگترین جمعیت مهاجران دنیا را تشکیل می دهند.) […]
1398-04-29

مهاجران افغانستانی در ایران؛ می مانند یا می روند ؟

داود عیوضلو؛ پژوهشگر حوزه مهاجرت­های اجباری و پناهجویی؛ رصدخانه مهاجرت ایران از سال گذشته و با کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی موضوع خروج مهاجران […]
1398-04-29

دولت های رفاه ملی در مقابل جابجایی آزاد: آیا حق با میلتون فریدمن بود؟ نگاهی به اتحادیه اروپا

نوشتاری از کلر فنویک (Clare Fenwick) ترجمه: داود عیوضلو؛ پژوهشگر حوزه مهاجرت­های اجباری و پناهجویی؛ رصدخانه مهاجرت ایران جمله معروفی از میلتون فریدمن که می­گوید “شما […]
1398-04-16

پیمایش مهاجرت، شهرنشینی و ادغام مهاجران افغانستانی در ایران

پیمایش مهاجرت، شهرنشینی و ادغام مهاجران افغانستانی در ایران در چارچوب همکاری مشترک بین پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (رصدخانه مهاجرت ایران) و گروه جغرافیا و […]
1398-04-16

شهرنشینی، پناهندگان و مهاجران نامتعارف در ایران

چکیده: جمعیت مهاجران، پناهندگان و مهاجران نامتعارف افغانستانی در ایران بیش از سه میلیون نفر است. آنها تأثیر مهمی بر شهرنشینی و توسعه روستایی در مقیاس […]
1398-04-12

پیمایش سنجش میل به مهاجرت دانش آموزان سمپاد

يكي از گروه‌هاي هدف در پيمايش سنجش ميل به مهاجرت ايرانيان، دانش‌آموزان مدارس سمپاد هستند. پيمايش مربوط به اين گروه در حال حاضر توسط رصدخانه مهاجرت […]